Менаџмент

1

Oд лево кон десно:

  • Емилија Спировска, член на Управен одбор
  • Стевче Кузмановски, член на Управен одбор

НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПРОКРЕДИТ БАНКА

  • Јованка Јолеска Поповска - член на Надзорен Одбор
  • Сандрин Масиани - член на Надзорен Одбор
  • Дрис Нор - член на Надзорен Одбор
  • Елена Наумовска - Независен член на Надзорен Одбор
  • Каспар Линус Бауман - Независен член на Надзорен Одбор