slika

БЕЗБЕДНО. ФЛЕКСИБИЛНО. АТРАКТИВНО

Штедете редовно за безгрижна иднина на Вас и Вашите деца! 
ПроКредит Банка Ви нуди можност за флексибилно штедење со најповолна каматна стапка и пристап до Вашите заштеди 24/7!

Зошто да одберете Флекс Заштеда:

  • Целосна флексибилност! Дополнувајте и повлекувајте од Вашите заштеди директно преку мобилна апликација 24/7. Без потреба од чекање ред во банка или претходна најава за уплата или исплата на пари.

  • Aтрактивна каматна стапка во земјата за штедење по видување од 0.8% за МКД и 0,4% за ЕУР! Каматата се пресметува на дневно ниво и се исплаќа на месечно ниво, последниот ден во календарскиот месец, при што немате ризик од губење на веќе стекнатата камата!

  • Одлични функционалности на мобилната апликација. Проверете ги дополнителните можности тука!

  • Знаете каде одат Вашите пари! ПроКредит Банка не поддржуваме ризични инвестиции и 90% од кредитно портфолио е пласирано во бизниси кои го движат развојот на екномијата во земјата. На овој начин Вие може да бидете сигурни во банката со која соработувате!

  • Нашиот сет на банкарски услуги Ви овозможува комплетна банкарска услуга и транспарентност, како и голем број на поволности за само една фиксна провизија! Прочитајте повеќе за нашиот сет банкарски услуги тука.

  • Брзо и едноставно онлајн отворање на сметка преку следниов линк

Безбедноста на вашата заштеда е наш приоритет!

АПЛИКАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ФЛЕКС ЗАШТЕДА - FLEXSAVE

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на опција за штедење

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за флекс заштеда - депозит по видување. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.