ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА

За подетални информации обратете се на телефонскиот број 02 / 2403-994, 02 / 321-99-00 или на маил адреса:

prodazba@procreditbank.com.mk 

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ПРЕКУ ИЗВРШИТЕЛ

 

За подетални информации обратете се на телефонскиот број 02/321 99 38, 02/321 99 46 или на маил адреса:

litigation@procreditbank.com.mk