Банка за мојот бизнис


За кого

мали и средни претпријатија

Намена

набавка на репроматеријали, обртни средства и др.

Валута

МКД/ЕУР

Рок на отплата

до 36 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна фиксна каматна стапка

од 4,75%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на репроматеријали

Износ

5.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

36

Годишна каматна стапка

5,5%

Месечна рата (главница и камата)

150.980 MKД

 

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

14.11.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 53,35 54,6088 55,35
  • CHF 52,75 54,0948 55,35
  • GBP 69,55 70,7246 71,95
  • CNY 6,00 7,8484 8,00