Датум: 19.04.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,35 61,4951 61,80
  • USD 48,35 49,6409 50,35
  • CHF 49,95 51,3358 52,55
  • GBP 69,45 70,5948 71,85
  • CNY 6,05 7,9016 8,05