ЕКО кредитирање

За кого

сертифицирани мали и средни претпријатија

Намена

инвестиции во основни или обртни средства

Износ

до 15.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

до 120 месеци за фиксни средства

до 36 месеци за обртни средства

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 6 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна фиксна каматна стапка

од 7%

Обезбедување

гарант- сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на машина (инвестиција во фиксни средства)

Износ

3.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

120 месеци

Годишна каматна стапка

7%

Месечна рата (главница и камата)

34.833 МКД

Пример

Цел на кредитот

набавка на репроматеријали (инвестиција во обртни средства)

Износ

600.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

48 месеци

Годишна каматна стапка

7,5%

Месечна рата (главница и камата)

14.507 МКД

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.
08.12.2018
  • EUR 61,30 61,4958 61,80
  • USD 52,80 54,0813 54,80
  • CHF 53,10 54,4259 55,70
  • GBP 67,60 69,0266 70,00
  • CNY 6,00 7,8595 8,00