За посвеж дом во лето и потопол во зима, можете да ја подобрите изолацијата на вашиот дом (ѕидна, подна или покривна) како и да поставите нови и поефикасни прозорци и врати

прочитај повеќе

За да ги намалите сметките за електрична енергија, можете да инсталирате ефикасни системи за греење, ладење и осветлување и да ги промените старите апарати за домаќинство со нови кои имаат минимум А-енергетска класа

прочитај повеќе

Можете да ги намалите трошоците за загревање на домот и топла санитарна вода, преку користење енергија од обновливи извори како соларни панели или котли за биомаса

прочитај повеќе

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

  Намена    инвестиции во реновирање кои ќе придонесат за поголема енергетска ефикасност и заштеда од минимум 20% енергија во домот
  Износ    MKD   ЕУР 
  од 600.000 - 1.800.000 МКД    од 10.000 до 30.000 ЕУР 
  Годишна каматна стапка    6% фиксна каматна стапка
  Рок на отплата до 36 месеци
  Начин на отплата   месечни рати
  Минимум работно искуство   6 месеци
 Обезбедување   Солемнизиран договор/ АЗ/ АЗ од гарант
Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
Ги заменив прозорците и вратите во домот со нови и поефикасни и ја подобрив ѕидната изолација. Мојот дом  има површина од 100 м2 и е на два ката.

20.000 kWh / годишно 12.000 kWh / годишно 8.000 kWh / годишно 9 / години
Износ: 10.000 ЕУР 84.000 МКД / годишно 50.400 МКД / годишно 33.600 МКД / годишно
Рок: 3 години
Месечна рата: 304 ЕУР        
Годишна фиксна каматна стапка: 6%
Соларни панели
Ѕидови
Апарати за домаќинство
Подови
Врати
Системи за ладење
Системи за загревање
Геотермални пумпи
Котел на биомаса
ЛЕД-систем
Прозорци
Покрив
  • Кликнете на посакуваната категорија на сликата.